Wegens werkzaamheden aan verschillende wegen rond de luchthaven is het aanbevolen om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen voor een tijdige aankomst op de luchthaven. Er wordt ook aangeraden om twee tot drie uur voor de vertrektijd aan te komen op de luchthaven.

Ad-hoc vluchten

Van toepassing vanaf 01/01/2015 tot 31/12/2015


Landingsvergoeding : 8.87 EUR(1) per ton berekend op het MTOW

Parkeervergoeding : 2.05 EUR(1) per dag (24 uur) en per ton (2). De eerste 12 uren parkeren zijn gratis.

Fuel levy : 5 EUR/m3

Passagiervergoeding : 0 EUR

Veiligheidsvergoeding : 0 EUR

PRM vergoeding : 0.2687 EUR (1)(3)(4) per vertrekkende passagier

____________________________________________________

(1) Dit bedrag zal op jaarbasis worden geïndexeerd.

(2) Elk deel van een ton wordt als een volledige ton beschouwd. Elk deel van een dag wordt als een volledige dag beschouwd. Elke dag eindigt om 00:00 plaatselijke tijd. Buiten parkeren is onderhevig aan de beschikbaarheid en aan de reglementen van BSCA.

(3) In het geval van "unboarding only" zullen de vergoedingen op basis van aankomende passagiers berekend worden.

(4) In het geval van "empty leg" bij aankomst en vertrek zullen de vergoedingen op basis van maximum passagierconfiguratie berekend worden.

De bovenvermelde vergoedingen zijn louter informatief. BSCA behoudt zich het recht voor om het bedrag van deze vergoedingen op elk ogenblik zonder verwittinging te wijzigen.