Download flash player to display the content.

Rechten van vliegtuigpassagiers

Poster informeren van de rechten van vliegtuigpassagiers

Beperkte mobiliteit

Gehandicapte passagiers en passagiers met beperkte mobiliteit zijn beschermd tegen discriminatie. Met ingang van 26 juli 2008 kunnen zij tevens (onder bepaalde voorwaardeb) passende bijstand krijgen bij hun reizen en dit in alle luchthavens van de EU.

Identiteit van de luchtvaartmaatschappij

U dient vooraf te worden geïnformeerd over de identiteit van de luchtvaartmaatschappij die uw vlucht uitvoert. Luchtvaartmaatschappijen die onveilig worden bevonden, krijgen binnen de Europese Unie een verbod of beperking opgelegd. De lijst met betrokken maatschappijen is te vinden op: http://air-ban.europa.eu.

Aansprakelijkheid

Luchtvaartmaatschappijen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van vertragingen (beperkt tot +/- 4 800 €), voor beschadiging en verlies van bagage (beperkt to +/- 1 200 €) en voor letsel of overlijden bij ongevallen. Luchtvaartmaatschappijen zijn echter niet aansprakelijk indien zij alle mogelijke maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen of in de onmogelijkheid waren dergelijke maatregelen te treffen.

Vakantiereizen

Touroperators voor pakketreizen dienen nauwkeurige informatie over de geboekte vakantie te verstrekken, hun contractuele verplichtingen na te komen en passagiers te beschermen bij faillissement van de organisator.

Instapweigering

U heeft recht op een compensatie tussen 125 en 600 €, afhankelijk van de vluchtafstand en de opgelopen vertragingen in geval van omboeking.

Langdurige vertragingen

U kunt om terugbetaling van uw ticket vragen indien de vertraging meer dan 5 uur bedraagt, maar alleen indien u beslist die vlucht niet te nemen.

Annulering

U heeft recht op financiële compensatie, tenzij de annulering u 14 dagen voor de vlucht werd meegedeeld of u een andere vlucht werd aangeboden rond de oorspronkelijke vertrektijd, of de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de annulering het gevolg was van buitengewone omstandigheden.

Bijstand van luchtvaartmaatschappijen

Afhankelijk van de omstandigheden heeft u bij instapweigering, annulering of vertraging van uw vlucht recht op bijstaand (catering, communicatiefaciliteiten en zo nodig een overnachting).
Bij instapweigering of annulering moet u de keuze krijgen tussen voorzetting van uw reis of terugbetaling van uw ticket.

Meer informatie en de lijst met nationale controle-instanties, verantwoordelijk voor de handhaving van deze rechten, vindt u op http://apr.europa.eu